“Verden forandrer seg stadig, og slike bilder blir viktige for etter tida”

 

Flokken er levende kapital.  Pengene

vandrer rundt. Naturen dirigerer vind, vær

og instinkter til reinen.

Reindrift er en familiebedrift.  Det er nødvendig

med stor arbeidskapasitet, og flere folk må jobbe samtidig.  Man blir sammensveiset.

I Johans familie er det han som er sjef.

Han er eldst, og alle spør han til råds.

Det er samarbeid mellom generasjoner.

Det er en ære å bli bedt om 

å pynte en brud.

Nomadisk reindrift betyr bokstavelig talt å følge med pengene sine.

Aslak vet hva reinen tenker, han

tenker akkurat som rein.  Han vet

at når vinden blåser akkurat den

veien, går reinen dit.

Jeg vil være i reindrifta så lenge

jeg er frisk og tenker logisk.

Vi som driver med rein må kunne mye.

Det er viktig å være flittig, ha god hørsel,

gode øyne og god orienteringssans.

Alle mine rein kjenner jeg og vet nøyaktig

hvordan hvert dyr oppfører seg.

Jeg er bokstavelig flyttsame

og må flytte etter reinen.

Fotograferinga i reindriften er et av mine viktigste dokumentariske fotoprosjekt. Jeg er vokst opp i Nord Norge, men var helt uten kunnskap om den samiske kulturen.  Kvinnene i Karen Annas siida ble mine veivisere inn i sin kultur.  Møtet med kvinnene, deres kunnskap, deres kraft og deres erfaring gjorde et dypt inntrykk på meg, og har betydd svært mye for meg personlig.

Boka er på samisk, engelsk og norsk. Utgitt av Pax forlag i 2001.

                                  

Grete A. Kvaal fotografert av Karen Anna Logje Gaup